Tarieven

Voor de opvang rekenen wij € 5,85 per uur per kind (2020). De volgende voorwaarden zijn op onze tarieven van toepassing:

  • Inclusief broodmaaltijd (middag), drinken, fruit en tussendoortjes
  • Exclusief luiers en kunstvoeding
  • Exclusief bureaukosten gastouderbureau
  • Vast aantal uren per maand in overleg

De opvang is mogelijk op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

De Lentebloesem is geregistreerd bij het LRK en werkt samen met Gastouderbureau Interkid (www.interkid.nl). Hierdoor voldoen wij aan de wettelijke eisen en kunt u aanspraak maken op een mogelijke bijdrage van de overheid via de Kinderopvangtoeslag.

Tarieven worden jaarlijks bijgesteld op basis van de inflatiecorrectie gesteld door het CPB. De nieuwe tarieven worden per half oktober van het lopende jaar bekend.